Over Ine

 


Ine Lamers begon haar carrière als ergotherapeut in de volwassenenrevalidatie. Ze specialiseerde zich in organizing en startte in 2006 haar eigen bedrijf StructuurPraktijk voor ergotherapie en organizing. 

In haar begeleiding sluit Ine graag aan bij de sterke kanten van haar cliënten en ligt de nadruk op mogelijkheden en niet op beperkingen.

Respect en betrouwbaarheid zijn voor haar belangrijke waarden. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Zij werkt volgens de beroepscode voor professional organizers en ergotherapeuten.

 

Kennis en ervaring

Ine is lid van Ergotherapie Nederland en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast is ze geregistreerd als Master Register Professional Organizer (MRPO).

Ze werkt samen met collega’s in haar gemeente in samenwerkingsverband Ergotherapie Lingewaard.

Ze werkt als ketenpartner samen met de poli ADHD en Autisme van Radboud UMC in Nijmegen.

Ine volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet. Ze is aangesloten bij ICD (Institute for Challenging Disorganization) en gaat regelmatig naar Amerika om nieuwe kennis op te doen. Zij is Certified Professional Organizer on Chronic Disorganization (CPO-CD), ADD specialist en Hoarding specialist. Zij is door Denise Hulst opgeleid tot werkplektrainer en ze volgde bij Carien Karsten training over begeleiding van mensen met stress en burn-out klachten.

 

Overige werkzaamheden

Naast haar werkzaamheden voor StructuurPraktijk geeft ze les aan professional organizers in de basistraining van de NBPO en bij de School voor Organizing. Ze is ambassadeur in Europa voor ICD.

 

 

 

 

 

 

 

KR 69907849190

StructuurPraktijk is aangesloten bij:

         www.autismegelderland.nl