Vergoeding en afspraken

 

Ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 behandeluren per kalenderjaar. Soms vergoedt de aanvullende verzekering meer uren.  Hier vindt u meer informatie. Het tarief verschilt per zorgverzekeraar. Ergotherapie valt onder het eigen risico. 

Voor ergotherapie bij StructuurPraktijk is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

 

Begeleiding

Het tarief voor mensen met een PGB is € 68 per uur inclusief reiskosten. StructuurPraktijk heeft een contract met de meeste gemeenten in de regio Arnhem voor specialistische begeleiding. De begeleiding wordt betaald door de gemeente, in het kader van de WMO, als daarvoor een indicatie is afgegeven. De client betaalt in de meeste gevallen een eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken hiervoor aan het CAK.

 

Praktijkinformatie

StructuurPraktijk heeft een privacybeleid en een kwaliteitsbeleid.  

Hier vindt u alle praktische informatie op een rij. Handig om door te lezen voorafgaand aan de eerste afspraak.

 

Afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden kosten in rekening gebracht. 

 

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend kunt u klachten met ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u ons vragen naar de klachtenprocedure. Informatie hierover is ook te vinden op www.zorgbelang-nederland.nl. Wij voldoen aan de Wkkgz.

 

Wij zijn verplicht calamiteiten of geweld tijdens de ondersteuning te melden.

StructuurPraktijk heeft contracten met de gemeentes Arnhem, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Westervoort en Zevenaar