Vergoeding en afspraken

 

Ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 behandeluren per kalenderjaar. Soms vergoedt de aanvullende verzekering meer uren.  Hier vindt u meer informatie. Het tarief verschilt per zorgverzekeraar. Ergotherapie valt onder het eigen risico. 

Voor ergotherapie bij StructuurPraktijk is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

 

Praktijkinformatie

StructuurPraktijk heeft een privacy reglement en een kwaliteitsbeleid.  

Wij vragen de cleint aan het begin van de behandeling een overeenkomst te ondertekenen. In dit document staat onze werkwijze beschreven. Handig om dit vast door te lezen voorafgaand aan de eerste afspraak. U vindt het hier.

Sinds de coronacrisis maken we regelmatig gebruik van beeldbellen. Dit doen we met WeSeeDo, dat AVG proof is.

 

Client ervaringsonderzoek

Vanaf 2023 eisen verschillende zorgverzekeraars de inzet van een client ervaringsonderzoek. Om aan deze eis te voldoen zullen wij, vanaf januari 2023, aan het eide van ieder traject vragen om een PREM (Patient Report Experience Measure) in te vullen. Dit is een korte vragenlijst over uw ervaring met de door ons geboden zorg. Deze wordt, met uw toestemming, naar uw mail gestuurd. Deze landelijk afgestemde meetmethode geeft de zorgverzekeraars inzicht in de vergoede zorg en helpt ons om onze zorg waar nodig te verbeteren. Fijn ons als u hieraan mee wilt werken! Hier vindt u meer informatie.

 

Afspraken

U ontvangt via de mail een bevestiging van de afspraken, en kort tevoren een herinneringsmail. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden kosten in rekening gebracht. 

 

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend kunt u klachten met ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u ons vragen naar de klachtenprocedure. Informatie hierover is ook te vinden op www.zorgbelang-nederland.nl. Wij voldoen aan de Wkkgz.

 

Wij zijn verplicht calamiteiten of geweld tijdens de ondersteuning te melden.