Prikkelverwerking

 

We nemen de wereld om ons heen en ook ons eigen lichaam waar met onze zintuigen. We zien, horen, voelen, ruiken en proeven. 

Alle prikkels die we waarnemen worden in ons brein verwerkt. Dit noemen we sensorische informatieverwerking (SI).

 

Iedereen heeft in het dagelijkse leven wel eens last van prikkels, zoals te veel geluid, te fel licht, duizeligheid of de drang om te bewegen. Wanneer deze last groot is , dan kan het je dagelijkse leven belemmeren en beïnvloeden. Problemen met prikkelverwerking kunnen zich op vele manieren uiten. Er kan sprake zijn van  overprikkeling en onderprikkeling, of wel overgevoeligheid en ondergevoelig heid voor prikkels.  

 

Problemen met de prikkelverwerking kunnen verschillende oorzaken hebben zoals autisme, AD(H)D, NAH, chronische klachten, maar ook wanneer je geen diagnose hebt, kunje last hebben van overgevoeligheid of ondergevoeligheid voor prikkels. Emoties en gedachten kunnen ook invloed hebben op de manier waarop je prikkels verwerkt.

 

Behandeling 

 

Om de prikkelverwerking in kaart te brengen zullen er gesprekken plaats vinden en wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten en opdrachten. Vervolgens zal er vooral praktisch aan de slag worden gegaan met adviezen, tips en strategieën om beter met prikkels, en de verwerking hiervan, om te kunnen gaan. 

Mendy Kuipers is SI therapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuk om te lezen